Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 628 / running365 keep going 628


23.12.2016 Παρασκευή 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: