Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 586 / running365 keep going 586


11.10.2016 Παρασκευή 

http://www.movescount.com/moves/move130749869

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: