Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 585 / running365 keep going 585


10.11.2016 Πέμπτη 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: