Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 437 / running365 keep going 437


15.06.2016 Τετάρτη
Όταν τα λεπτά και οι ώρες μιας φαινομενικά εύκολης ημέρας με γεμάτη ένταση όμως μπαίνουν σε μια τάξη. 


Περασμένες 23:30 με ένα ερωτηματικό καρφωμένο στο μυαλό, γνωστό μα με δυσκολία στην αποδοχή της απάντησής του.Εξιλέωση η ευγνωμοσύνη σε όσα έχουμε και λειτουργούμε ξεχνώντας ότι τα 'χουμε.

Γλυκό βράδυ Πέμπτης αρχή του καλοκαιριού!!! 


~~~~~~~~~~

15.06.2016Wednesday 
When the minutes and the hours, of what seems to be an easy- but full of tension- day, fall into place.

Past 23:30 with a question mark stuck in my mind, familiar but with difficulty in the acceptance of its answer.

There is redemption in gratitude for all that we have -and we go about our days forgetting that we have them.

A sweet Thursday evening, beginning of summer!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: