Τρίτη 24 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 415 Πανόραμα / running365 keep going 415 Panorama


24.05.2016 Τρίτη

Σαν μικρό βρεφάκι η πεταλούδα της φωτογραφίας που λίγο πριν δημιουργήθηκε, που λίγο πριν μεταλλάχθηκε, που λίγο πριν γεννήθηκε.

Σαν μικρό βρεφάκι που θα γίνει παιδάκι, που θα μεγαλώσει και τραβήξει τον δρόμο του, στον αέρα, στην γη ή στο υγρό στοιχείο και θα κόψει τον ομφάλιο λώρο που σέρνει μαζί του.


~~~~~~~~~~

24.05.2016 Tuesday 
Like a little infant the butterfly of the photo, which was not long ago created, which was not long ago transformed, which was not long ago born.

Like a little infant that will become a child, that will grow up and go on its own path, in the air, on the earth or within the element of water and it will cut the umbilical cord that it drags along.

Δεν υπάρχουν σχόλια: