Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 414 / running365 keep going 414


23.05.2016 Δευτέρα

Στις ανηφόρες κουραζόμαστε και στις κατηφόρες ξεκουραζόμαστε. 

Όχι, στις ανηφόρες μας ζορίζουν οι σκέψεις που έρχονται απρόσκλητα(;), στις κατηφόρες τις αγκαλιάζουμε, τις εντάσσουμε στο μέσα μας. 

Τις αγαπάμε...

Κι η σκέψη αυτή ήρθε σήμερα κάνοντας τρέξιμο σε ευθείες.


~~~~~~~~~~ 

23.05.2016 Monday 
Uphill we get tired and downhill we take a rest.

No...uphill we are hard-pressed by thoughts coming unannounced (?), downhill we embrace them, we include them into our inner realm.

We love them...

And this thought came today that I was running a flat route.

Δεν υπάρχουν σχόλια: