Τρίτη 26 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 387 / running365 keep going 387


26.04.2016 Τρίτη

Φουσκοδεντρίτης είναι το όνομα του αέρα που είχε σήμερα, ήταν βοριάς και χρειάζονταν σκούφος και γάντια.

Τα χρώματα όμως σαν σπίτι που μόλις το βάψαν, σαν την ψυχή καθάρια όπως βγαίνει μετά από ένα καλό τρέξιμο.


~~~~~~~~~~

26.04.2016 Tuesday 
For the type of wind that is blowing today there is a word in Greek that means something like " the one that inflates/puffs up the trees", it is north wind and a winter cap and gloves were needed.

But the colors like a newly painted house, like the soul, cleansed as it comes out after a good run.

Δεν υπάρχουν σχόλια: