Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

359η μέρα από 365 αναφορά δικτύου υποστήριξης μέρος β / 359th day from 365 reference of the support group part b


29.03.2016 Τρίτη
Η μέρα όσον αφορά το πρόγραμμα της προπόνησης ήταν ιδιαίτερα κουραστική. Με ένταση και πίεση μεγάλη, ευτυχώς ο καιρός σύμμαχος, ιδανικές συνθήκες στην όψη και στην θερμοκρασία. Έχω αναφέρει και στο παρελθόν σε ανάλογες προπονήσεις δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για σκέψεις. Σήμερα στο τελευταίο 20λεπτο του χαλαρώματος ήρθε το θέμα του σημερινού report, ήρθαν σκέψεις για ανθρώπους που υποστηρίζουν το project και εμένα.Ένας βασικός μου φόβος απ' το ξεκίνημα ήταν το ενδεχόμενο τραυματισμού, αυτόματα αυτό θα σήμαινε και την διακοπή του εγχειρήματος, του project. Ευτυχώς μέχρι σήμερα από τις 359 συνεχόμενες ημέρες τρεξίματος που έχουν προηγηθεί δεν υπήρξε κάποιο θέμα τραυματισμού. Κι είναι αλήθεια πως όλες αυτές τις ημέρες δεν έγινε απλά τρέξιμο, jogging για να το περιγράψω όσο πιο απλά γίνεται. Έχουν υπάρξει ημέρες με έντονες προπονήσεις, με καταπόνηση που είχε ως πηγή της την δική μου άγνοια και βέβαια έχω συμμετάσχει απ' την έναρξη του project μέχρι σήμερα σε 6 αγώνες ορεινού τρεξίματος, (Paggaio Trail Run 05.2015, Olympus Mythical Trail 07.2015 (εγκατάλειψη 70χιλ.), Lost Trail 09.2015, Ξε-Σκουριά-Ζω 10.2015, Χειμωνιάτικος Ενιπέας 12.2015, Χορτιάτης Trail Run 03.2016). 


Η προσωπική άγνοια ευτυχώς σταμάτησε όταν δέχθηκε να αναλάβει την προπόνησή μου ο Δημήτρης Κασίμης, με αφορμή την συγκέντρωση χρημάτων απ' το running365.gr για την ''Πρωτοβουλία για το Παιδί''. Σε report τις επόμενες ημέρες θα γίνει αναλυτική αναφορά για την υποστήριξη του Δημήτρη Κασίμη.

Για να επανέλθω όμως στο θέμα των τραυματισμών.

Ενοχλήσεις μικρές ή μεγάλες βγαίνουν σε διάφορα σημεία και είναι φυσιολογικό. Με αφορμή αυτές τις ενοχλήσεις αλλά και τον χαρακτήρα του project, είχα και έχω απίστευτη υποστήριξη από την συνάδερφο στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής Μεταξία Μανούσου, φυσιοθεραπεύτρια στο επάγγελμα. Πολλές συζητήσεις, πολλές ανταλλαγές απόψεων, πολλές νέες για εμένα ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης, πολλές συμβουλές. Κατά καιρούς μόνιμα στο σπίτι θυμάμαι για αρκετές ημέρες να 'χω δανεικό απ' την Μεταξία το tens και να με ''χτυπά'' η τάση φροντίδας στα πόδια και όπου αλλού κρίνονταν απαραίτητο. Έξτρα φροντίδα πριν και κυρίως μετά από αγώνες, ενημέρωση μέσα από άρθρα για εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με τη ανθρώπινη φυσιολογία και το project στο σύνολό του.

Ένα άλλο κομμάτι υποστήριξης ήρθε από δυο άλλες συναδέλφους στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής και έχει να κάνει με την εικόνα σε δυο διαφορετικά επίπεδα.

Η ψυχολόγος, εκπαιδεύτρια ατόμων με ειδικές ανάγκες Αντωνία Τάσιου έχει γνώσεις που εγώ δεν έχω σχετικά με σχεδιασμό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκεί κι αν δεν είχαμε ζυμώσεις και κουβέντες και ιδέες και ψαξίματα και κενά για να 'ρθουν άλλες ιδέες. Η Αντωνία είναι υπεύθυνη για τα λογότυπα του running365.gr. Αναφέρω πληθυντικό αριθμό γιατί μπορεί να βγαίνει έξω (κυρίως στο facebook) ένα λογότυπο, όμως υπάρχουν πολλές παραλλαγές του βασικού, ενώ υπάρχει και το αρχικό που είναι εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Όλα θα δημοσιευτούν σε επόμενες αναρτήσεις.

Σκεφτόμουν σήμερα, με όλους αυτούς του ανθρώπους που ξεκίνησα να σας παρουσιάζω από χθες. 

Πως είναι δυνατόν να μην απολαμβάνω δύσκολες ή εύκολες προπονήσεις ή αγώνες; Πως είναι δυνατόν να μην απολαμβάνω διατάσεις και μικρά χαλαρώματα με το καπέλο και τα γυαλιά πεταμένα κάτω μαζί με 'μενα μετά από δύσκολα ή εύκολα τρεξίματα;

Η επόμενη παρουσίαση σχετικά με την εικόνα που προανέφερα και η συνέχεια για το υποστηρικτικό δίκτυο του running365.gr αύριο.


~~~~~~~~~~


29.03.2016 Tuesday 
he day -as for the training programme- was rather tiring. With tension and much pressure, luckily the weather was ally, ideal conditions concerning the view and the temperature. I've mentioned in the past that at similar training sessions there aren't many margins for thoughts. Today, during the final 20minute of the relax session, there came the topic of the current report, there came thoughts about people who support the project and me.

One of my main fears since the beginning was a possible injury, this would automatically mean as well the interruption of the venturing, of the project. Fortunately till today -for the 359 consecutive days of running preceded- there hasn't been any matter of injury.

And it's true that all these days there hasn't taken place just running, jogging to describe it as simply as posssible. There have been days with intense training sessions, with strain which had my own ignorance as its source, and of course from the beginning of the project to today I've taken part in 6 mountain running races (Paggaio Trail Run 05.2015, Olympus Mythical Trail 07.2015-abandonment 70km, Lost Trail 09.2015 , Xe-Skouria-Zo 10.2015, Winter Enipeas 12.2015, Hortiatis Trail Run 03.2016).

The personal ignorance fortunately stopped when Dimitris Kasimis accepted to take over my training programme, on the occasion of the fundraising for "Protovoulia gia to Paidi"(Initiative for the Child) by running365.gr. Next days -in a report- there will be a detailed reference about Dimitris Kasimis' support.

To come back at the matter of injuries though.

Small or big discomforts come up at several points and this is natural. On the occasion of these discomforts as well as the character of the project I've been having incredible support by my colleague -at the Special Care Center- Metaxia Manousou, physiotherapist. Lots of conversations, lots of exchanges of views, lots of new for me stretching and empowering exercises, lots of advices. Sometimes permanently at home I remember having borrowed from Metaxia the tens for many days "being hit" by the tension of care on the feet and wherever else it was thought to be necessary. Extra care before and especially after the races, update through articles on news about matters that have to do with the human physiology and the total project.

Another part of support came by two other colleagues at the Special Care Center and it has to do with the picture on two different levels.

The psychologist, trainer of individuals with special needs, Antonia Tasiou has knowledge that I don't have about the design on a PC. We there had plenty of fermentations and conversations and ideas and searching and gaps till other ideas came. Antonia is responsible for the logos of running365.gr. I'm referring to plural number because only one logo appears (especially on facebook), whereas there are many variations of the main one as well as the initial one, which is of a completelely different philosophy. All of them will be shown on next posts.

I was considering today, with all these people I've begun to present you since yesterday.

How is it possible not to enjoy difficult or easy training sessions or races? How is it possible not to enjoy stretching and short relaxations with the hat and the glasses levelled together with me after difficult or easy running sessions?

The next presentation concerning the picture I've already mentioned and the continuation for the supportive network of running365.gr tomorrow.

Δεν υπάρχουν σχόλια: