Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

348η μέρα από 365 Πανόραμα / 348th day from 365 Panorama


18.03.2016 Παρασκευή

Ήσυχο απόγευμα για κλείσιμο εβδομάδας με δροσιά προς κρύο που θύμιζε αναπάντεχο Μάρτιο. Ίσως ο Μάρτης είναι ο πιο απρόβλεπτος μήνας απ' το σύνολο των 12 μηνών.

Συνδυάζει τα πάντα στον μέγιστο βαθμό ο Μάρτιος ακολουθώντας τις περισσότερες φορές η θερμοκρασία το φως της ημέρας. Κρύο όσο λιγότερο φως έχει, περισσότερη ζέστη όσο περισσότερο φως με ήλιο έχει το 24ωρο.

Διαφορετικές θερμοκρασίες του καιρού, διαφορετικά μεγέθη στην φωτογραφία. Το μικρό λουλούδι απ' την μια, ο μεγάλος πυλώνας που δεν χωρά καν στην εικόνα απ' την άλλη.

Μεγέθη και διαφορές και εμείς να ζούμε, να παρατηρούμε...


~~~~~~~~~~

18.03.2016 Friday 
Peaceful afternoon for ending the week with cool to cold, which reminded someone of an unexpected March. March may be the most unpredictable month of all the 12 months.

March combines everything to the extreme, the temperature following most times the daylight. The less light it has it's cold, the more light with sun during the 24hour it's hotter.

Different temperatures of the weather, different sizes in the photo. On the one hand the small flower, on the other hand the huge pylon which can't fit in the picture.

Sizes and differences and we live, we observe...

Δεν υπάρχουν σχόλια: