Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

346η μέρα από 365 / 346th day from 365


16.03.2016 Τετάρτη
Όπως ακριβώς αναφέρετε στην αρχική σελίδα του running365.gr, ''κάθε μέρα είναι μια διαφορετική ημέρα όσο ίδια και αν φαίνεται. Αρκεί να το καταλάβουμε, αρκεί να δοκιμάσουμε, αρκεί να μην φοβηθούμε να κάνουμε πράγματα...'' Με μια μικρή προσθήκη (πάντα κάτι προστίθεται), αρκεί να βλέπουμε τα πράγματα, την καθημερινότητά μας, την ζωή μας τελικά και από άλλη οπτική γωνιά.Σήμερα καθώς έτρεχα πήγε να βγει βαρεμάρα όταν ένοιωσα κάποια ενόχληση στο πόδι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι σκέφτηκα άλλαξε ακαριαία η σκέψη. Σαν να καθόμουν στα ψηλά της βάσης όπως μπορείτε να δείτε την φωτογραφία στο info plus - Όλες οι σκέψεις. Καθόμουν κι έβλεπα κάποιον να τρέχει και τον ζήλευα τόσο πολύ που έτρεχε. 


Σαν να άλλαξε η οπτική που βίωνα τα πράγματα, κι η αλλαγή αυτή άλλαξε αυτό που νωρίτερα ανέφερα ως βαρεμάρα, έτσι λίγο αργότερα κατά την επιστροφή στο σπίτι είδα από άλλη οπτική γωνιά και το παλιό λεωφορείο. 

Πολλές φορές με μια απλή κίνηση μπορούν να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις που έχουμε κάνει πολλές φορές, που έχουμε ζήσει πολλές φορές.

Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της ανανέωσης τότε ποιος είναι...

Ένα κλικ χρειάζεται κι αυτό το κλικ έφερε στην σκέψη μου αλλά δυο κλικ...Σύνολο ''Τρία κλικ αριστερά'' της Κατερίνας Γώγου. Ψάξτε, ρίξτε μια ματιά, αξίζει...

http://www.movescount.com/moves/move97448362

~~~~~~~~~~

16.03.2016 Wednesday
Right as it is mentioned on the initial page of running365.gr, "every day is a different day, although we often think that looks like the same. If you make an effort to understand it, you will probably not be afraid to do new things...". With a small addition ( something is always added), we just have to see things, our daily routine, eventually our life from another point of view, too.

While I was running today, boredom was about to come up, when I felt some irritation on my foot. I don't know, I don't remember what I thought of, my thought changed instantaneously. It was as if I was sitting up the base as you can see in the photo at info plus - All the thoughts. I was sitting and watching somebody running and I was so jealous of him because he was running.

It was as if the point of view I was experiencing things had changed, and this change altered what I earlier mentioned as boredom, so later on -during my return home- I also saw the old bus from another point of view.

Many times with a simple movement things and situations we've done many times, we've experienced many times can change.

If this isn't the definition of renewal, then which is?

One click is needed and this click brought to my thought two more clicks...In total Katerina Gogou's "Three clicks to the left". Search, have a look, it is worth...

Δεν υπάρχουν σχόλια: