Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

345η μέρα από 365 Πανόραμα / 345th day from 365 Panorama


15.03.2016 Τρίτη
Είναι απίστευτος ο τρόπος που χωράν στον χώρο και στον χρόνο τα μεγέθη, φυσικά ή μη. Το ανθρώπινο σώμα ας πούμε απ' την μια, η αίσθηση για αυτό που συμβαίνει απ' την άλλη.

Τέτοιες σκέψεις έρχονται όταν το πρόγραμμα έχει διαλειμματική προπόνηση, κανονικά θα έπρεπε να διαβάζεται και να γράφεται και αλλιώς...διαλυειμματική, όπως την νοιώθει ο καθένας. Οι περισσότεροι νομίζω αυτό τον όρο θα επέλεγαν, ρεαλιστικά αν το δούμε διαλύει. 

Τι διαλύει; Μας διαλύει.

Το θέμα είναι πασίγνωστο αιώνες τώρα, πως ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς, μπορεί πιο κουρασμένους αλλά σίγουρα πιο δυνατούς.

Τέλος πάντων με διαλειμματική ή διαλυειμματική σήμερα και ψιλόβροχο που έσωζε την κατάσταση δροσίζοντας με τον πιο φυσικό τρόπο. Έτσι κύλησε η καθαρά Χειμωνιάτικη σημερινή ημέρα τρεξίματος. 

Κι όπως απίστευτος είναι ο τρόπος που χωράν στον χώρο και στον χρόνο τα μεγέθη όπως ανέφερα στην αρχή, το ίδιο απίστευτο είναι πόσα χωράν μέσα στο αυτοκίνητο απ' το σύνολο της οικογένειας. 

Αν σκεφτούμε κάθε αυτοκίνητο είναι ένα κινητό νοικοκυριό, δεν συμφωνείτε;


~~~~~~~~~~

15.03.2016 Tuesday 
The way sizes -natural or not- fit in space and in time is unbelievable. The human body, let's say, on the one hand, the sense of what's happening on the other hand.

Such thoughts come when the schedule has interval training, actually it should also be read and written differently...inter-wreck-val, as anyone feels it. I think that most people would choose this term, if we see it realistically it wrecks.

What does it wreck? It wrecks us.

The matter is well-known for centuries, whatever doesn't kill us makes us stronger, may be more tired but certainly stronger.

Anyway with interval or inter-wreck-val training today and drizzle which was coming to the rescue, freshening in the most natural way. This way went on the sheer Winter current day of running.

And the quantity of things that fit in the car of the total of the family is as unbelievable as the way sizes fit in space and in time, as I've mentioned in the beginning.

If we think of it, every car is a mobile household, don't you agree?

Δεν υπάρχουν σχόλια: