Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

307η μέρα από 365 / 307th day from 365


06.02.2016 Σάββατο
Σήμερα θυμήθηκα πως το 2007 ή 2008 που έκανα κάποιες εβδομαδιαίες εκπομπές στον 88μισό σε κάποιο σχόλιο για την εκπομπή ''Αληθινά Σενάρια'' του καλού φίλου Νίκου Ασλανίδη είχα αναρωτηθεί: ''που τους βρίσκει όλους αυτούς τους απίστευτους τύπους ο Νίκος;'' Ο λαός όμως λέει σοφά, ''μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις''. Σήμερα ήρθε η σειρά μου...


Ο Νίκος έμαθε για το project και θεώρησε πως ταιριάζει για την εκπομπή που την παρακολουθούμε απ' το διαδίκτυο πια. Το ραντεβού για τα γυρίσματα κλείστηκε για τις 11:00. Έτσι η σημερινή ημέρα προπόνησης και τρεξίματος έγινε αρκετά νωρίτερα το πρωί.

Είχε αρκετό κρύο με έναν παγωμένο αέρα που μεγέθυνε την διαφορά θερμοκρασίας ζεστού σπιτιού πόσο μάλλον των σκεπασμάτων που άφησα πίσω μου αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Η μέρα τρεξίματος βγήκε λίγο δύσκολα, το πρόγραμμα σήμερα δεν είχε απλά χαλαρό τρέξιμο. Είχε μέτρια ένταση για μεγάλη σχετικά διάρκεια που σε συνδυασμό με την λάθος όπως φάνηκε επιλογή να φάω μόνο μια μπανάνα ζόρισε αρκετά τα αποθέματα ενέργειάς μου.

Λίγες ώρες αργότερα ο Νίκος σαν άλλος κόουτς με έτρεξε κυριολεκτικά. Ανηφόρες, κατηφόρες, επιστροφές, λάθη που έπρεπε με επαναλήψεις μόνο να διορθωθούν, ενώ έπρεπε να μιλάω ενδιάμεσα....Και βέβαια αστειεύομαι, η εμπειρία ήταν πολύ καλή, η τιμή που μου έκανε μεγαλύτερη.

Με τον Νίκο γνωριζόμαστε απ' το 2003. Τότε ήρθα στην Θεσσαλονίκη απ' την Αθήνα, ήταν μια μεγάλη αλλαγή στην ζωή μου, η προσαρμογή στην πόλη έχει μέσα της ένα μεγάλο κομμάτι του. Υποχρεώσεις και διαφορετικές φάσεις ζωής στην συνέχεια έκαναν την επικοινωνία πιο αραιή, μα πάντα ουσιαστική όταν βρισκόμασταν ή μιλούσαμε στο τηλέφωνο.

Αυτό έλεγα κάποια στιγμή σήμερα, το project στάθηκε αφορμή να βρεθούμε ξανά μετά από σχεδόν 2 1\2 χρόνια. Είναι απίστευτο πόσα καταφέρνει με κάθε τρόπο αυτή η αγαπημένη διαδικασία, το τρέξιμο.

Γεμάτη η 307η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος, με διπλή έκθεση εκτός απ' την καθημερινή γραπτή είχε και στον φακό. Δεν το λέω αρνητικά, το αντίθετο όταν αποφασίζουμε να εκτεθούμε βελτιωνόμαστε ή αν προτιμάτε ανοίγουμε τον δρόμο για την βελτίωση.

Στο κλείσιμο ο πιο σημαντικός κριτής, ο γιος μου που δεν μ' άφησε ούτε στιγμή απ' τα μάτια του μου 'κάνε σήμα με το χέρι πως όλα πήγαν καλά.


Δέκα μήνες σήμερα running365.gr oι αριθμοί:
6 Απριλίου - 6 Μαΐου έγραψε 22Ω 12' και 217 χιλιόμετρα
7 Μαΐου - 6 Ιουνίου έγραψε 25Ω 59' και 241 χιλιόμετρα
7 Ιουνίου - 6 Ιουλίου έγραψε 32Ω 49' και 230 χιλιόμετρα
7 Ιουλίου - 6 Αυγούστου έγραψε 23Ω 15' και 203 χιλιόμετρα
7 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου έγραψε 22Ω 33' και 215 χιλιόμετρα
7 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου έγραψε 29Ω 18' και 228 χιλιόμετρα
7 Οκτωβρίου - 6 Νοεμβρίου έγραψε 25Ω 40' και 259 χιλιόμετρα 
7 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου έγραψε 30Ω 55' και 301 χιλιόμετρα
7 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου έγραψε 22Ω 33' και 198 χιλιόμετρα
7 Ιανουαρίου - 6 Φεβρουαρίου έγραψε 30Ω 04' και 302 χιλιόμετρα 


~~~~~~~~~~

06.02.2016 Saturday
Today I remembered that in 2007 or 2008 when I commited some weekly radio transmissions at 88,5 at a comment about my good friend Nikos Aslanidis' TV broadcast "True Scenarios" I had wondered: " where does Nikos find all these incredible guys?" People say wisely, "eat a big morsel but don't say a big word". Today it was my turn...

Nikos learned about the project and he decided it fits his programme which we watch on the internet now. The appointment for the filming was arranged for 11:00. So today training and running took place quite earlier in the morning.

It was cold enough with a frozen wind that magnified the difference of temperature from a warm house, even more from the blankets I had left behind me this Saturday morning. The day of running was carried out a little hard, the schedule today had just relaxed running. It had moderate tension for quite a long duration which in combination with my wrong -as it was proved- choice to eat only a banana pressured my energy stock.

Few hours later Nikos, like another coach literally strained me. Ups, downs, returns, mistakes that should be corrected through repetitions, while I had to talk in between...I'm joking of course, the experience was very good, the honour he made me great.

Nikos is an acquaintance of mine since 2003. I came from Athens to Thessaloniki then, it was a great change in my life, the adjustment to the city has a big piece of him inside it. Obligations and different life phases turned this communication rare but always substantial when we were met or we talked on the phone.

This is what I was saying some time today, the project was the occasion for our getting together again after almost 2 1/2 years. It's unbelievable how many things this beloved process, running manages in every way.

The 307th consecutive day of running was full, with double exposition; it had the daily written one and the one to the lens of the camera. I don't say this negatively, the opposite; when we decide to be exposed we are getting better or -if you prefer- we open the road to improvement.

In the end the most important judge, my son, who didn't let me a moment out of his eyes, made me a sign with his hand that everything was fine.

Ten months today running365.gr the numbers: 
6 April-6 May: 22 hours and 12 minutes, 217 Km 
7 May-6 June:25 hours and 59 minutes, 241 Km 
7 June-6 July: 32 hours and 49 minutes, 230 Km 
7 July - 6 August: 23 hours and 15 minutes 203 Km 
7 August - 6 September 22 hours 33' and 215 Km 
7 September - 6 Octomber 29 hours 18' and 228 Km 
7 Octomber - 6 November 25hours 40' and 259 km 
7 November - 6 December 30 hours 55' and 301 km 
7 December - 6 January 22 hours 33' and 198 km
7 January - 6 February 30 hours 04' and 302 km

Δεν υπάρχουν σχόλια: