Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

305η μέρα από 365 Πανόραμα / 305th day from 365 Panorama


04.02.2016 Πέμπτη

Ανηφορική και δροσερή Πέμπτη. Φαίνεται πως ''χαλάει'' ο καιρός και αυτό είναι μια χαρά, στον Χειμώνα είμαστε. Αν έχει ένα παραπάνω θετικό όσον αφορά το τρέξιμο η συγκεκριμένη εποχή αυτό είναι οι βοηθητικές θερμοκρασίες που προσφέρει.

Ανηφοριές στο σημερινό πρόγραμμα δίχως πολλά περιθώρια για σκέψεις.

Ανηφοριές σε δασικούς δρόμους από το Πανόραμα προς τον Κισσό και απομεινάρια ανθρώπων, άσχημα σχεδόν στο σύνολό τους, σκουπίδια με βασικό στίγμα την έλλειψη σεβασμού στο περιβάλλον...στον εαυτό τελικά.

Φαίνεται στην φωτογραφία που συνοδεύει το σημερινό, είναι μικρό, δεν παύει όμως να 'ναι σκουπίδι που στο σύνολο δημιουργεί μόλυνση αν σκεφτούμε. Κι ας προσπάθησα να ομορφύνω την κατάσταση με την φωτογραφία.

Ένα κλασσικό πανέμορφο σπιρτόκουτο από μια δυστυχώς κλασσική άσχημη ανθρώπινη συμπεριφορά. Ενώ πιστεύω βαθιά πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης ως είδος....


~~~~~~~~~~

04.02.2016 Thursday 
Upward and fresh Thursday. It seems that the weather is getting worse and this is fine, we are in Winter. If this specific season has one more positive concerning running, this is the helping temperatures it offers.

Ups in tthe programme today without many margins for thoughts.

Ups on forest roads from Panorama to Kissos and people's remnants, ugly almost as a whole, garbage with main stigma the lack of respect to the environment...to the self at last.

It's obvious at the photo accompanying the current report, it's small, however it's still garbage which as a whole causes pollution, if we think of it; despite my effort to beautify the situation with the photo.

A classic gorgeous matchbox from a classic human behaviour, unfortunately. I deeply believe we have margins of improvement as a species...

Δεν υπάρχουν σχόλια: