Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

302η μέρα από 365 / 302th day from 365


01.02.2016 Δευτέρα 
Σήμερα ήταν ο ορισμός ότι η Δευτέρα μπορεί να' ναι μια θαυμάσια ημέρα. Οι περισσότεροι δίνουμε αρνητική χροιά στη Δευτέρα, δεν είναι και δεν πρέπει να 'ναι έτσι. Αν σκεφτείτε μειώνουμε την δική μας έναρξη με τον τρόπο αυτό, την μαυρίζουμε, φτιάχνουμε τα πράγματα έτσι ώστε να δημιουργούνται αρνητικές προϋποθέσεις.Έχω αναφερθεί στις κατασκευές που κάνουμε οι άνθρωποι για να πετύχουμε πράγματα, για να τακτοποιήσουμε πράγματα μέσα μας. Πολλά αν όχι τα περισσότερα γίνονται ''μόνα'' τους, όπως το νερό που αναβλύζει από την πηγή, ''απλά'' βγαίνουν από μέσα μας.

Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να είναι έτοιμος αν πει λέξεις και φράσεις στα παιδιά μου που έλεγαν σε μένα οι δικοί μου γονείς. Λέξεις και φράσεις καθόλου βοηθητικές, πολλές φορές γραντζουνιστικές, το κατάλαβα χρόνια μετά. Τουλάχιστον το κατάλαβα και πολλές φορές νοιώθω να μάχομαι ακόμα μ' όλα αυτά.

Αυτά σκεφτόμουν σήμερα μια υπέροχη Δευτέρα, κι ήταν υπέροχη γιατί εγώ την όρισα έτσι, γιατί επέτρεψα να τρέξει μέσα μου η ενέργειά της. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για την μαυρίλα, υπάρχει γύρω μας, το αντίθετο, οφείλουμε να βρίσκουμε το θετικό και να το αναδεικνύουμε.


~~~~~~~~~~ 

01.02.2016 Monday 
Today was the definition that Monday can be a lovely day. Most of us give a negative tone to Monday, it isn't and it shouldn't be so. If you think of it, this way we belittle our own beginning, we blacken it, we make things so that negative conditions are created.

I've referred to the manufactures we-people make to achieve things, to arrange things inside us. Many things, if not most of them, are taking place by themselves, like the water gushing from the spring, they "just" emerge from us.

I've many times caught myself being ready to tell my children words and phrases which my parents were saying to me. Words and phrases not at all helping, many times scratching, I understood it years later. At least I understood it and many times I feel that I still fight with all this stuff.

I was thinking of these today, a wonderful Monday, and it was wonderful because I defined it so, because I let its energy run inside me. We needn't look for the blackness for a long time, it exists around us; the opposite, we ought to find the positive thing and feature it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: