Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

293η μέρα από 365 / 293th day from 365


23.01.2016 Σάββατο

Σαββατόβραδο με κρύο και ένα φεγγάρι μια μέρα πριν την πανσέληνο από την μια, απ' την άλλη πίεση να βγουν η σφυγμοί που ορίζει το πρόγραμμα και σε ένα σημείο της βάσης που δεν βλέπει ο ήλιος, χιόνι και πάγος απ' την περασμένη εβδομάδα.

Δεν υπήρχαν περιθώρια για πολλές σκέψεις, ενώ παρατήρησα πως όταν χαλάρωνα και άρχισα να σκέφτομαι οι σφυγμοί έπεφταν. Απ' τις λίγες φορές που οι ''σκέψεις χαλαρώνουν''.

Το έντονο φως του φεγγαριού σε συνδυασμό με τις ''πεσμένες'' μπαταρίες του φακού γίνονταν πιο δυνατό, πιο αναγκαίο. 

Συντροφιά σήμερα το φεγγάρι, το κρύο και οι αλεπούδες που έκαναν ότι ήθελαν στην βάση με την απουσία της Φαίδρας.

Αργότερα το βράδυ οδηγώντας στην ζέστη του αυτοκινήτου ακούγοντας κάποιο jazz άκουσμα ήρθε η ένταση της 293ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος. Πάντα όταν χαλαρώνουμε έρχονται πράγματα, πολλές φορές γίνονται μεγάλες ανακαλύψεις.


~~~~~~~~~~ 

23.01.2016 Saturday
Saturday night with cold and a moon one day before the full moon on one hand, on the other hand pressure to carry out the pulses the schedule defines and at a point of the base ground the sun doesn't "see", snow and ice since last week.

There were no margins for many thoughts, while I observed that when I relaxed and started to think the pulses were decreasing. One of the few times the "thoughts relax". 

The intense light of the moon in combination with the "dying" batteries of the torch turned stronger, more necessary.

Company today the moon, the cold and the foxes, which were doing whatever they wanted on the base ground due to Faidra's absence.

Later at night, driving in the heat of the car, listening to some jazz song, the tension of the 293rd consecutive day of running came. Always when we are relaxed things come, many times big discoveries take place.Δεν υπάρχουν σχόλια: