Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

284η μέρα από 365 Πανόραμα / 284th day from 365 Panorama


14.01.2016 Πέμπτη

Είχα αρκετό καιρό να νοιώσω ένταση στην προπόνηση, σήμερα το ένοιωσα για τα καλά, κι ήταν ωραίο, πιεστικό αλλά ωραίο, πάντα η πίεση έχει αποτελέσματα, πάντα όμως. Κι όταν αναφέρομαι σε αποτελέσματα δεν αναφέρομαι αποκλειστικά με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Η πίεση φέρνει αποτελέσματα, τελεία και παύλα.

Τα πράγματα όμως όσο δεδομένα και αν είναι ή φαίνονται μπορεί να ανατραπούν. Είχα αναφέρει γιατί έτσι το 'χα βιώσει τότε, όταν υπάρχει αυξημένη ένταση στην προπόνηση μειώνεται η σκέψη, μειώνεται η ενασχόληση του μυαλού με θέματα που απασχολούν, με θέματα που ζητάν λύσεις. Αυτό ανατράπηκε σήμερα.

Οι έντονες σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι ανάγκη για λύσεις, μπορεί τελικά να συνυπάρχουν με την ένταση, μάλιστα μπορούν να δώσουν ώθηση στην προπόνηση, κι αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, μπορούν απ' την άλλη μεριά να μπλοκάρουν την διαδικασία.

Όλα τελικά είναι ρευστά αν το σκεφτούμε. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο ή μαύρο, αρνητικό ή θετικό, δεξιά ή αριστερά (σαν πολιτικός ακούγομαι). Υπάρχει ένα όλο που αποτελείται από κομμάτια μικρότερα ή μεγαλύτερα, κομμάτια από διαφορετικές ενότητες των δράσεων, της ζωής μας, κομμάτια που συνυπάρχουν μέσα μας και εμείς πατάμε πάνω τους και πορευόμαστε.

Το σίγουρο είναι πως βοηθάν οι διατάσεις στο τέλος, εκεί που πέφτουν οι σφυγμοί, εκεί που οι μυς ηρεμούν, εκεί που τελικά οι σκέψεις παίρνουν βαθιές ανάσες και κοιτάζοντας τα πόδια απέναντί τους μονολογούν: ''τι έγινε τώρα;''

Κι όντως έγινε κάτι, πάντα με το τρέξιμο γίνεται κάτι, πάντα φέρνει το τρέξιμο πράγματα. Είναι νόμος φυσικός αυτός.


~~~~~~~~~~

14.01.2016 Thursday
I hadn't felt tension during the training sessions for a long time, today I felt it completely and it was nice, pressing but nice, pressure always has results, always. And when I'm referring to results I'm not referring exclusively with positive or negative sign. Pressure has results, end of story.

Things, however, no matter how granted they are or they seem can be reversed. I had mentioned -because I had experienced it that way then- when there is increased tension on the training session the thought is decreasing, the mind's dealing with matters of interest, with matters that ask for solutions is decreasing. This was reversed today.

The intense thoughts, the concerns, the need for solutions can finally co-exist with tension, moreover they can give a push to training, whereas this isn't absolute, they can -on the other hand- block the process.

If we think of it, in the end everything is volatile. There isn't only white or black, negative or positive, right or left (I'm heard like a politician). There is a whole which consists of pieces smaller or bigger, pieces from diffferent sections of actions, of our life, pieces that co-exist inside us and we step on them and walk.

It's a fact that stretching is helping at the end, where pulses are growing lower, where muscles are getting calm, where eventually thoughts breath deeply and -looking at the feet opposite to them- have a monologue : "what happened now?"

In fact something happened, with running always something happens, running always brings things. This is a natural law.

Δεν υπάρχουν σχόλια: