Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

273η μέρα από 365 / 273th day from 365


03.01.2016 Κυριακή

Μετά από πολύ καιρό τρέξιμο με βροχή, λιγότερη στην αρχή πιο δυνατή προς το τέλος. Το τοπίο αλλάζει, το τερέν αλλάζει γίνεται πιο οικείο για γλιστερά παιχνίδια. Διαφορετικό στο σύνολό του μετά τις τελευταίες στεγνές μέρες.

Πάντα κάτι μπορεί να προστεθεί κατά την διάρκεια της δράσης, του τρεξίματος, είτε στην θεματολογία της σκέψης, είτε στην διαδρομή, είτε στην ένταση. Μοιάζουν τα πράγματα να 'ναι ίδια όμως δεν είναι, ποτέ δεν είναι τρέχοντας. 

Η μέρα βγήκε στην βάση με συνεχόμενες διαφορετικές διαδρομές που θύμιζαν διαλειμματική προπόνηση μικρής διάρκειας σε ανηφόρες. Ο ''χαμένος'' της ημέρας η Φαίδρα, επειδή με έχανε συνεχώς απ' το οπτικό της πεδίο αναγκάζονταν να τρέχει σχεδόν συνέχεια μαζί μου, έτσι δεν μπόρεσε να καθίσει κάτω ούτε στιγμή.

Όμορφη μέρα με τρέξιμο και συνέχεια του project, δίχως περισσότερα δίχως λιγότερα.


~~~~~~~~~~

03.01.2016 Sunday 
After a long time, running in the rain, not much in the beginning, heavier at the end. The scenery is changing, the terrain is changing, it's becoming more familiar for slippery games. Totally different after the last dry days.

Always something can de added during the action, running, either to the topics of thought, or to the route, even to the tension. Things seem to be alike but they aren't, they never are while running.

The day was carried out on the base ground with continuous different routes which reminded of interval training of a small duration on ups. The "lost" of the day, Faidra; because she was constantly losing me of her field of vision she had to be running almost continuously with me, so she couldn't sit down at all.

A beautiful day with running and continuity of the project, without more without less.Δεν υπάρχουν σχόλια: