Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

259η μέρα από 365 προπόνηση με ομάδα kasimis training / 259th day from 365 training with kasimis training group


20.12.2015 Κυριακή

Καλοκαιρινή Κυριακή μεσ τον Δεκέμβρη που μόνο Χριστούγεννα δεν θυμίζει. Ιδανικός καιρός να 'χεις ανάγκη να ζήσεις Χειμώνα να ντύνεσαι ανάλογα και να 'σαι στα όρια θερμοπληξίας. 

Θέλω κρύο, λατρεύω τον Χειμώνα σε σχέση με τις υπόλοιπες εποχές. 

Όταν τρέχω τον Χειμώνα κι είμαι καλά ντυμένος νοιώθω φροντίδα στην φροντίδα. Η μια φροντίδα της άσκησης, η άλλη της ένδυσης. M' αρέσει να ντύνομαι ζεστά και να 'χει πολύ κρύο. Αυτό ήθελα και σήμερα να 'χει κρύο και να μας ''τρέχει'' ο Δημήτρης Κασίμης. 

Πήρα μέρος στην τελευταία προπόνηση της χρονιάς που διοργάνωσε ο κορυφαίος προπονητής. Το τελευταίο διάστημα το project υποστηρίζεται από την Kasimis Training. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει αναλυτικό δελτίο τύπου σχετικά με την συνέχεια του project με την συμμετοχή και άλλων υποστηρικτών σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σχέδιο που θα ξεκινήσει το running365.gr.

Όσον αφορά την σημερινή προπόνηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούτος, ο Δημήτρης είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Ενημέρωση και πληροφορίες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο την στιγμή της δράσης. Μεγάλη βάση δόθηκε σε λεπτομέρειες που κάνουν ουσιαστικές διαφορές και πολλές φορές όλοι οι αθλητές, οποιουδήποτε επιπέδου ξεχνάν. 

Χαρακτηριστικό του προπόνησης του Δημήτρη είναι τα απλά παραδείγματα, το έχω παρατηρήσει πολλές φορές αυτό. Σήμερα κάποια στιγμή σε συμβουλές για κατηφόρες είπε: ''πρέπει να πηγαίνουμε όπως το νερό όταν κυλά στην κατηφόρα, δεν πέφτει πάνω στις πέτρες αλλά πηγαίνει απ' το πλάι, διαβάζουμε την διαδρομή στο εδώ και τώρα, που βρισκόμαστε και πηγαίνουμε ανάλογα''.


Αυτό το ''εδώ και τώρα'' σ' όσους έχουν ασχοληθεί με ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι όρος που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα. Πολλές φορές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έρχονται ορισμοί και εκφράσεις που ταιριάζουν σε διαδικασίες ψυχοθεραπευτικές και ήταν ιδιαίτερα οικείες το διάστημα που εργαζόμουν στο ΚΕΘΕΑ

Το 'χω πει πολλές φορές και το βιώνω καθημερινά τις τελευταίες 259 ημέρες, το τρέξιμο έχει χαρακτηριστικά ψυχοθεραπευτικά, δεν αποτελεί την βασική μορφή θεραπείας. Είναι μια βαλβίδα αλλά δεν φτάνει από μόνο του.

Υπέροχη μέρα με πλούτο τις πληροφορίες του Δημήτρη Κασίμη, ενώ έδεσε με την προηγούμενη καλοκαιρινή προπόνηση που είχε διοργανωθεί απ' την Kasimis Training την 101η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος του project.

~~~~~~~~~~

20.12.2015 Sunday 
Summer Sunday in December which doesn't remind someone of Christmas at all. Ideal weather, you need to experience Winter, you get dressed accordingly and you are approaching heatstroke.

I want cold, I adore Winter comparing with the rest seasons.

When I run in Winter and I'm well dressed I feel care after care. The one care of exercise, the other of dressing. I like being dressed hot while the weather is very cold. This is what I wanted today, too, cold weather and running under Dimitris Kasimis' instructions.

I took part in the last training session of the year organised by the top trainer. Lately the project has been being supported by Kasimis Training. After a little while there will be a detailed press release, concerning the continuation of the project with more supporters' participitation in a broader social plan, which running365.gr is going to begin.

As for today's training session, it can be described as wealth, Dimitris is an encyclopaedia. Update and information in a theoretical and practical level at the moment of action. Great emphasis was given on details which make important differences and many times all athletes, of any level, forget.

A feature of Dimitris' training session are the simple examples, I've observed this many times. At a moment today, while giving advice for downs, he said : " we should go like the water flowing at downs, it doesn't fall under stones but goes aside, we read the route here and now, where we are and we go accordingly".

Those ones who have dealt with psychotherapeutic processes know very well that this "here and now" is a term used a lot. Many times one way or another there come definitions and expressions which fit the psychotherapeutic processes and were very familiar the period I was working for KETHEA.

I've said it many times and I've been experiencing it daily during the last 259 days, running has psychotherapeutic features, it isn't the basic form of therapy. It's a valve but it doesn't suffice.

Lovely day with wealth Dimitris Kasimis' information, while it fit with the previous summer training session organised by Dimitris Kasimis the 101st consecutive day of running of the project.

Δεν υπάρχουν σχόλια: