Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

214η μέρα από 365 / 214th day from 365


05.11.2015 Πέμπτη
Σαν αλκυονίδες ημέρες αυτές οι τελευταίες που διανύουμε, σαν ο καιρός να ''ξεμπουκώνει'' χαρίζοντας μας όμορφες εικόνες και θερμοκρασίες για την συνέχεια του χειμώνα, πριν ξεκινήσουν τα κρύα και οι βροχές, σαν ο καιρός να μας κερνά απ' την πλευρά του ζεστασιά που λείπει απ΄ τα καθημερινά της ημέρας γεγονότα, απ' την ψυχρή και πονετική ειδησιογραφία.

Γεμάτη ημέρα με ένταση και χρώματα, δίχως όμως πολλές σκέψεις. 
Πάντα η ένταση περιορίζει τις σκέψεις, πολλές φορές δεν είναι καλός σύμβουλος, λειτουργεί εν θερμώ και μπορεί να κάψει...

Τελευταία ή κρυώνω πολύ ή ζεσταίνομαι πολύ, νοιώθω να 'μαι στα άκρα, νοιώθω να βιώνω τα πράγματα στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους, στον απόλυτο βαθμό τους. Κι αυτό είναι προσφορά της ίδιας της διαδικασίας.

Και μετά απλά η απόλαυση, διατάσεις απέναντι απ' την πιο φυσική οθόνη που υπάρχει....
05.11.2015 Thursday
These last days are like alcyon days, I feel the weather is getting better giving us beautiful pictures and temperatures for the following winter days, before the cold and the rain start, as if the weather treats us with the warmth that is absent from the daily events, from the cold and painful news.

A full day with tension and colours, but without a lot of thoughts.

Tension always restricts thoughts, plenty of times it's not a good counsellor, it works in the heat of the moment and it may burn...

Lately I'm very cold or very warm, I feel like being on the edge, like experiencing things at their highest possible level, at their ultimate level. And this is an offer of the process itself.

And then just the enjoyment, stretching opposite the most natural screen that exists... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: