Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

210η μέρα από 365 Σέιχ Σου / 210th day from 365 Seix Sou


01.11.2015 Κυριακή
Η σημερινή 210η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος ήταν γεμάτη με εικόνες απ' όλους τους προηγούμενους επτά μήνες που προηγήθηκαν. Κινήθηκα σε μια σύντομη διαδρομή στο Σέιχ Σου, προς τον ξενοδοχείο Φιλίππειο αρχικά απ' τον δασικό ασφάλτινο δρόμο, η επιστροφή έγινε μέσα απ' το δάσος.

Ήταν γεμάτη εικόνες η μέρα γιατί έρχονταν εικόνες περασμένες, όταν περνούσα από σημεία που είχα τραβήξει κάποια φωτογραφία αυτόματα έρχονταν στο μυαλό η κάθε μέρα, μαζί με την φωτογραφία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει όταν μπαίνω στον υπολογιστή στο σπίτι, στον φάκελο με τις φωτογραφίες. Αυτόματα έρχεται μαζί με την εικόνα η κάθε μέρα ξεχωριστά και η αίσθηση του τότε. Θυμάμαι αν έκανε κρύο η ζέστη, αν φύσαγε ή όχι, ακόμα και το θέμα του report έρχεται με κάποιες φωτογραφίες και η διάθεση.

Κι όλα αυτά ήρθαν ξαφνικά όπως η φωτογραφία που συνοδεύει το σημερινό report. Σε μια υπέροχη ημέρα για τρέξιμο ακριβώς μέσα στο μονοπάτι κρέμονταν ένα κλαδί με 4-5 βατόμουρα. 

Θεϊκή στιγμή, Θεϊκή φύση που απλόχερα μας δίνει τα πιο απλά και ουσιαστικά.

Τι άλλο να γράψω, δεν έχει άλλο.....

 
http://www.movescount.com/moves/move81916491

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/1056363459

                                          ~~~~~~~~~~


01.11.2015 Sunday
The 210th consecutive day of running was full of pictures from all the previous seven months. I run on a short route at Seix Sou, towards the Fillipeio Hotel, at first through the forest tar road and in the return through the forest.

The day was full of pictures, because there were pictures from the past. As I was passing from locations where I had shot some photo, every single day, with the photo, came automatically to my mind. Something similar happens when I use the PC at home, in the photo file. Every single day, together with the picture, comes automatically and also the sense of that certain moment in the past. I can remember whether it was cold or warm, windy or not, even the subject of the report, as well as the mood, comes with some photos.

And all these came all of a sudden, just like the photo accompanying today's report. In a wonderful day for running, right within the path, a branch with 4-5 blackberries hung down. 

Divine moment, divine nature that lavishes the simplest and essential things.

What else could I write? There is nothing else...

http://www.movescount.com/moves/move81916491

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/1056363459

Δεν υπάρχουν σχόλια: