Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

175η μέρα από 365 / 175th day from 365


27.09.2015 Κυριακή
Σήμερα κι αν μύρισε φθινόπωρο, ένα ήσυχο και σταθερό βοριαδάκι μαζί με 17-18 βαθμούς έκαναν να νοιώσω για τα καλά τον καιρό να αλλάζει. Φαίνεται παντού η αλλαγή, στα χρώματα, το νοιώθεις στον αέρα, το μυρίζεις στην γη, το σύνολο των αισθήσεων οδηγεί την σκέψη και τα συναισθήματα στην αλλαγή της εποχής.

Κάθε εποχή έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, το φθινόπωρο όμως έχει την ιδιότητα να συνδέει διαφορετικές καταστάσεις. Εκείνες των όμορφων ζεστών στιγμών του καλοκαιριού που πέρασαν και των άγνωστων παγωμένων στιγμών που έρχονται. Αυτή η σύνδεση απαιτεί μαγικά χαρακτηριστικά και το φθινόπωρο τα διαθέτει.

Έτρεχα ήρεμα και άφηνα τον εαυτό μου να νοιώσει τα πάντα στην φύση. Κι ήρθε η σκέψη της σύνδεσης που καταφέρνει το τρέξιμο, της σύνδεσης και της ομοιότητας με το φθινόπωρο. Πόσες φορές κατά την διάρκεια αλλά και μετά την άσκηση με τρέξιμο νοιώθουμε να γίνεται μια σύνδεση, των πριν και των μετά. Πόσες φορές ξεκινήσαμε να τρέχουμε ''σκασμένοι'', κουρασμένοι, φορτισμένοι από τόσα άλλα τοξικά που 'ναι έξω απ' την φύση μας και στο τέλος καταφέραμε να διώξουμε το τοξικό και να 'ρθουμε σε επαφή με πιο υγιές κομμάτια του εαυτού μας.

Νοιώθω πολλές φορές το τρέξιμο όπως και το φθινόπωρο, σαν καθαρό φρεσκοσιδερωμένο σεντόνι που προστατεύει απ' το αεράκι, σαν ομπρέλα που φροντίζει για την προστασία μας. Αν υιοθετήσουμε την προηγούμενη σκέψη το τρέξιμο και το φθινόπωρο συνδέουν, αυτή η σύνδεση λειτουργεί ως ασφαλή μετάβαση σε κάτι καινούργιο.

Κι ύστερα όπως επέστρεφα στο σπίτι είχα την συνάντηση που αποτύπωσα στην σημερινή φωτογραφία, σαν άλλη ομπρέλα το μικρό μανιτάρι στέκονταν εκεί πλαγιασμένο....

Ας μην μεταφέρω όμως τώρα σκέψεις και συνδέσεις με αφορμή τον θρεπτικό μύκητα.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


27.09.2015 Sunday 

Today, i felt the season, i understood that it is autumn. A quiet and stable breeze blowing and together with the lower temperature (17-18oC) made me realize that the season is changing. This change appears everywhere, at the colors, in the air, you smell it at the earth. The senses lead you to this alteration.

Every season has their own unique characteristics but the autumn is the one that combines different situation. The nice and warm moments of the summer, on the one hand and on the other the unknown cold times that is coming. This connection demands magical characteristics and autumn has a lot of them.

I was running in a relaxed mood and i let myself feel the nature. Then, i thought that exactly like Autumn, in the same way running has the ability to connect. How many times, during and sometimes after the exercise we feel that we have connected something that was apart before. We bring together the before and the after. How many times we started running feeling tired, pushed, full of toxic feelings and at the end we manage to throw away all these and come closer to healthier part of ourselves.

A lot of times i feel that autumn is like a fresh ironed sheet that protects us from the air, like an umbrella that takes care of us. If we adopt the previous thought, running and autumn bring together our parts of ourselves. It operates like the safety space that helps us to move to something new.

And then, when i was going back home i met this small mushroom and i took a photo. It seemed like another kind of umbrella...

But i think i will let for another time my thoughts and connections in occasion of the meeting with this nutritious fungus.


Δεν υπάρχουν σχόλια: