Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

165η μέρα από 365 / 165th day from 365


17.09.2015 Πέμπτη
Ήσυχη ημέρα όσον αφορά το τρέξιμο, όσον αφορά τα υπόλοιπα που διακινούνται εσωτερικά θα δείξει. Τις περισσότερες φορές αυτά λειτουργούν με χρονοκαθυστέρηση, σαν να παίρνουν φόρα κι όποιον πάρει μετά...

Έτσι σήμερα μάλλον είμαι στην καθυστέρηση, μπορεί και στο μετά.

Διάθεση πάντως σήμερα υπήρξε και χρόνος βρέθηκε πιο άνετα. Οπότε υπήρχε και ποσότητα και ποιότητα με βάση τις χθεσινές σκέψεις.

Απλό τρέξιμο, ανοίγματα και διατάσεις δίχως πολλά, δίχως λίγα. Όπως το έχει ανάγκη το σώμα και επιβάλλεται λόγω του Σαββάτου και του Lost Trail στον Όλυμπο.

http://www.movescount.com/moves/move76926350

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

17.09.2015 Thursday
It was a quiet day today, concerning running. For the rest, the most internal movement, time will show. Most of the times all those are “working” later. It is like getting their time and then rushing ahead...

So, today i experienced the phase of delay, maybe a bit afterwards.

Anyway, i was in a good mood today, i had time and it was more comfortable. There was quantity and quality, concerning the thoughts of last night.

I run in a simple way, running for some meters and then stretching... without more or less. This was what my body needed before running at Olympus. I will run on Saturday, following the race Lost Trail.

http://www.movescount.com/moves/move76926350

Δεν υπάρχουν σχόλια: