Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

154η μέρα από 365 Σέιχ Σου / 154th day from 365 Seix Sou


06.09.2015 Κυριακή
Αν ένα πράγμα έχει μείνει πίσω με το project είναι τα μεγάλα συνεχόμενα τρεξίματα. Δεν βγαίνει σχεδόν με τίποτα στο πρόγραμμα 2ώρο ή 3ώρο, έτσι σήμερα που έτρεξα σχεδόν 2 ώρες ήταν ιδιαίτερα ωραίο, ενώ είχα την ευκαιρία να δω πως είναι το σώμα και οι αντιδράσεις σε λίγη περισσότερη ώρα απ' τα συνηθισμένα.


Η διαδρομή που επέλεξα ήταν μια παλιά αγαπημένη απ' το καιρό που ξεκίνησα να τρέχω και να γνωρίζω το Σέιχ Σου προς την Εξοχή και το Πανόραμα. Κινήθηκα κυρίως στα μονοπάτια του Άεθλου από την Γιαννούλα και πάνω.

Πολύ μοναξιά το πρωινό αυτής της Κυριακής, τα μονοπάτια ιδιαίτερα κλειστά και φορτωμένα από την βλάστηση. Σε πολλά σημεία γέμισα γρατσουνιές από τα πολλά αγκάθια που ήρθα σε επαφή ''χαϊδεύοντας με''.

Κάποια στιγμή στην επιστροφή, στα σημεία εκείνα κοντά στην Εξοχή και λίγο πριν το Καράβι έπιασα τον εαυτό μου να ζω σε μια συνθήκη πριν 5 χρόνια. Θυμήθηκα όπως ανέφερα και νωρίτερα το πρώτο διάστημα των δρομικών εξορμήσεών μου, τότε υπήρχε ένα παιδί στην οικογένεια, το πρώτο. Ήρθε εκείνο το συναίσθημα του νοιαξίματος για το πως είναι τα πράγματα στο σπίτι με τον μεγάλο τώρα πια στην ηλικία του τωρινού μικρού. 

Συναισθήματα και εικόνες συγκεκριμένες από το σπίτι, από το τερέν που στο πέρασμα των χρόνων έχει αλλάξει. Είναι μοναδικές οι στιγμές με τον εαυτό στην φύση, στο βουνό, αρώματα, σκέψεις, χρώματα, συγκρίσεις, αναμνήσεις, σχέδια. 

Σαν ένα νέο ξεκίνημα, σαν μια νέα συνέχεια, όπως η ανατολή, όπως ο ήλιος που συνάντησα παρέα με τους άλλους και βλέπετε. Μαζί τους παρέα ο ορισμός της συνέχισης, της αναπαραγωγής των πάντων. 

Οι μέλισσες. 

Αν δεν υπήρχαν αυτές δεν θα υπήρχε τίποτα στην φύση όσον αφορά την βλάστηση κι όχι μόνο.

Οι μέλισσες, είναι η συνέχεια, όπως το τρέξιμο, όπως το running365 και η δική του συνέχεια σε αριθμούς απ' τη αρχή μέχρι τώρα... 

Οι αριθμοί:
6 Απριλίου - 6 Μαΐου έγραψε 22Ω 12' και 217 χιλιόμετρα
7 Μαΐου - 6 Ιουνίου έγραψε 25Ω 59' και 241 χιλιόμετρα
7 Ιουνίου - 6 Ιουλίου έγραψε 32Ω 49' και 230 χιλιόμετρα
7 Ιουλίου - 6 Αυγούστου έγραψε 23Ω 15' και 203 χιλιόμετρα
7 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου έγραψε 22Ω 33' και 215 χιλιόμετρα~~~~~~~~~~

06.09.2015 Sunday 
If something is not in progress, concerning the project is to run for long continuously. It was impossible to put it in my program, to run for 2 or 3 hours. Today i managed it and i finally run for 2 hours. It was very nice and i had the chance to experience the difference on my body running more time that i used to do.

I chose a route that is my favorite since the time i started this exercise and tried to know the paths in the forest Seix Sou to Exohi and Panorama village. I moved mainly in the paths of Aethlos race, from Giannoula area and up.

It was lonely during the morning of Sunday, the paths were closed and full of vegetation. In many places i filled scratches because of the thorns that "caressed” me. 

When i returned back home at the points near Exohi village and before the "ship" area it was like i was living 5 years ago. I remembered my first tries of running with one child back at home, my first one. I remembered the feelings i had for this boy and the situation at home.

Feelings and specific images from home, from this terrain that has changed through the years. Those moments, alone with my self in the mountain are great and unique. The colors, the smells around the contact with my self, the thoughts, the colors, the comparisons, the memories and the plans. 

It is like a new beginning, a new continuity, like the sun rise, like the sun i met together with the creatures that you can see in the photo. Together with them that they are the definition of continuation, the nurture of everything.

The bees.

If we don't have the bees we will not have anything around us. Everything would be extinguished, not only the vegetation but many more.

Bees are our future, like running, like running365 and its continuity in numbers. From the beginning since today...

Numbers:
6 April-6 May: 22 hours and 12 minutes, 217 Km
7 May-6 June:25 hours and 59 minutes, 241 Km
7 June-6 July: 32 hours and 49 minutes, 230 Km
7 July - 6 August: 23 hours and 15 minutes 203 Km
7 August - 6 September 22 hours 33' and 215 Km
Δεν υπάρχουν σχόλια: