Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Running356 / Ενημέρωση - Announcement

Μόλις τελείωσε το χειρόγραφο κείμενο της 141ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος.

I just finished the text in the notebook of 141th days from 365.


Δεν υπάρχουν σχόλια: