Κυριακή 9 Αυγούστου 2015

126η μέρα από 365 Σέιχ Σου / 126th day from 365 Seix Sou


09.08.2015 Κυριακή
''Κάτι που μπορείς να το κάνεις αυτή την στιγμή απλά κάντο, δίχως πολλά, δίχως λίγα, απλά κάντο''. 

Όταν βγαίνω εκτός βάσης το πρώτο χιλιόμετρο είναι έντονα ανηφορικό. Ανεβαίνοντας περνάω από μια τρύπα που παλιά ήταν δεξαμενή νερού, στην 38η ημέρα, στις 13 Μαΐου εξηγώ δείτε εδώ. Σήμερα περνώντας κοντά απ' την παλιά δεξαμενή σκέφτηκα να παρακάμψω και να πάω ή να το αφήσω για την επιστροφή. Τελικά πήγα, μέσα ήταν εγκλωβισμένες δυο χελώνες. Η μια δύσκολα διακρίνεται στο κέντρο της φωτογραφίας, ήταν κολλημένη πάνω στο κουφάρι του σκαντζόχοιρου, η άλλη φαίνεται στην αριστερή γωνία επάνω. Τις έβγαλα έξω, έριξα λίγο νερό και συνέχισα.

Δεν ξέρω αν στην επιστροφή θα θυμόμουν να περάσω ή αν γύριζα απ' την ίδια διαδρομή. Για αυτό ότι μπορούμε να το κάνουμε τώρα ας το κάνουμε.

Είναι απίστευτο πως με μικρά μπορείς να νοιώσεις πολύ περισσότερο από όμορφα.

Δεν έχει κάτι περισσότερο για σήμερα, απόλαυσα την διάσωση των χελωνών, χάρηκα την ελευθερία του γερακιού που ίσα - ίσα φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία και έλιωσα απ' την ζέστη ανεβαίνοντας όσα ανηφορικά κομμάτια βρέθηκαν στην διαδρομή.

Απλά, λιτά μα για μια ακόμα φορά γεμάτα κύλησε η 126η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος και νοιώθω το κοινό μου να 'ναι οι δυο χελώνες όπως ήταν μόλις τις έβγαλα έξω.
~~~~~~~~~~

09.08.2015 Sunday 
''...something that you can do now...just do it, without thinking a lot...just do it.''
When i run out of the base, the first Km it is uphill. Going up i pass a big hole that years ago was a water tank. You can see my description, reading my report for the 38th day of running

Today, while i was passing the water tank i thought to overtake it and go on or leave it for the return. Then i decided to go and i found two turtles inside that were captured. You could hardly see the one of them. She was stacked on the carcass of hedgehogs, the other one is on the left side. I pulled them out; i gave them some water and kept going. 

I am not sure if when i could return back i from the same road or remember to check the water tank. This is the reason that i thought what i said first. If it is something that it is necessary to do it...do it now.

It is strange how nice you can feel after doing such small acts.

There is nothing more about this day. The most important was the rescue of the turtles. I was happy watching the freedom of the eagle that you could see at the first photo and i felt really hot going uphill while i was following my route.

It was simple and plain but full of images and feelings this 126th ongoing running day. I felt that these two turtles became my audience today. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: