Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

123η μέρα από 365 Δασικός δρόμος / 123th day from 365 Forest road


06.08.2015 Πέμπτη
Σήμερα δεν ήταν για τρέξιμο, για περπάτημα ήταν. ''Βγήκα'' για την 123η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος την πιο όμορφη στιγμή της ημέρας. Η αλήθεια είναι πως ήθελα να βγω νωρίτερα και να κάνω μια διαδρομή περίπου 1 - 1 1/2 ώρας που σκέφτηκα, συνδέοντας τρία διαφορετικά κομμάτια μέσα στο δάσος.

Τελικά όμως φάνηκε πως ο Μέρφι και ο νόμος του καραδοκούν και απ' την θετική πλευρά, την λειτουργικά γεμάτη. Ξεκίνησα κοντά στις 21:00, λίγη ώρα μετά την πολύ έντονη και με διάρκεια καταιγίδα. Έπεφταν λίγες σταγόνες και το σκηνικό ήταν απίστευτα όμορφο. Όλα πλυμένα, όλα!!! Οι μόνες παραφωνίες που δεν χαλούσαν όμως το σκηνικό ήταν τα απομεινάρια της καταιγίδας. Κάποια χώματα συσσωρευμένα, κάποια νερά, πευκοβελόνες συγκεντρωμένες σε πολύ συγκεκριμένα σημεία.

Κινήθηκα στον δασικό ασφάλτινο δρόμο στην γύρω περιοχή όπως φαίνεται στο runtastic πιο κάτω. Για λίγο μπήκα σε μονοπάτι για να βγω στην θέση ''Γιαννούλα''. Τότε σκέφτηκα πως η μέρα ήταν για περπάτημα και απόλαυση της θέας προς τον Θερμαϊκό.

Όταν το τοπίο καθαρίζει το καταλαβαίνουμε απ' τον αέρα, ένοιωθα ακόμα και το οξυγόνο να έχει καθαρίσει απ' την καταιγίδα που πέρασε. Οι αστραπές φαίνονταν αχνά προς την Ημαθία και την Πιερία, ενώ ο Χορτιάτης έδειχνε πως έρχονταν και άλλη έντονη βροχή σε λίγο.

Όλα τα χρώματα ήταν έντονα σαν τοίχος φρεσκοβαμμένος που δεν έχει στεγνώσει το χρώμα πάνω του. Η ώρα αυτή πρέπει να διαρκεί περισσότερο...Αν ίσχυε αυτό όμως μάλλον δεν θα 'ταν τόσο όμορφες οι στιγμές της.

Επέστρεψα απ' τον σκοτεινό ασφάλτινο αγροτικό δρόμο φωτίζοντας τις ταμπέλες που προειδοποιούν για την προσωπική ευθύνη του καθένα όταν κινείται εκεί (οι ανθρώπινες κατασκευές για την κάλυψη της απουσίας μας). 

Ο φακός μου αναβόσβηνε όπως κάνει πάντα όταν κινούμε σε δρόμο μ' αυτοκίνητα δίνοντας μου αίσθημα ασφάλειας σε κάθε μου βήμα, σε κάθε στροφή.


Έτσι συμπληρώθηκαν σήμερα όχι μόνο 123 συνεχόμενες ημέρες τρεξίματος αλλά και 4 μήνες συνεχόμενου καθημερινού τρεξίματος. Βλέποντας τους αριθμούς να πέφτουν σκέφτηκα το αντίστροφο του πράγματος. Αυτός ο τελευταίος μήνας είχε τα λιγότερα χιλιόμετρα και τις δεύτερες λιγότερες ώρες τρεξίματος, παρόλα αυτά ήταν ο πιο έντονος μήνας σε σχέση με την ένταση που βγήκε.

Πάντα το τρέξιμο δίνει - προσφέρει κάτι καινούργιο ''ανοίγει'' διαφορετικά πράγματα, δείχνει δρόμους και ίσως και εμείς οι ίδιοι μπορέσουμε να ανοίξουμε, να ανατροφοδοτηθούμε, να πάρουμε και να δώσουμε.


Οι αριθμοί:
6 Απριλίου - 6 Μαΐου έγραψε 22Ω 12' και 217 χιλιόμετρα
7 Μαΐου - 6 Ιουνίου έγραψε 25Ω 59' και 241 χιλιόμετρα
7 Ιουνίου - 6 Ιουλίου έγραψε 32Ω 49' και 230 χιλιόμετρα
7 Ιουλίου - 6 Αυγούστου έγραψε 23Ω 15' και 203 χιλιόμετρα

http://www.movescount.com/moves/move71870018

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/1001950445
~~~~~~~~~~


06.08.2015 Thursday

It was not really a day for running today. It was a perfect chance for walking. I "went out" to run for 123 time, the most beautiful time of this day. The truth is that i would like to go out earlier and follow a route for 1 or 1 and 1/2 hour. I would like to be in three different places inside the forest, something that i had planned to do earlier.

Finally, i couldn't fulfill my expectations. Sometimes Murphy's Law has a positive result, more functional. I started after 21.00 p.m., after a strong storm that lasted long. There were few more rain drops and the scenery was beautiful. Everything was scoured, everything!!! The only distortions encountered, although the beauty was still there, was the remnants from the storm. There were some soils accumulated, water around, pine needles together in some points.

I moved via the asphalt roadway as you can see at runtastic. For short time, i run into Giannoula's path. Then i thought that it was the perfect day for walking and admiring the view of Thermaikos. 

We can all feel the purity of the landscape because of the fresh air. Even the oxygen that i was breathing was clearer because of this strong storm. I could see some more lightning, far away to Imathia and Pieria. Looking at Hortiatis i could understand that another storm was coming soon.


All the colors were vivid, like freshly painted wall does not have time to dry the paint on it. This time should last more. On the other hand if this happened it wouldn't be so beautiful all these moments.

I returned through the dark asphalt rural road and i lighten the signs that warning for the personal responsibility that one takes while walking on this roads. 

My flashlight blinked, like i always do when i run on a road with cars around. This is the way i feel safer in every step, in every turn.

Today, i completed not only 123 days of running but 4 months of daily training moments. While i was watching the numbers i thought and vice versa. This last month was the one that had the less Km and the second less hours of running. Nevertheless it was still the most strong month concerning the intense that i released. 


Running, always, offers something new, "opens" different perspectives, shows new roads that maybe all of us could try to open as well; to give feedback to ourselves, to take and offer.

Numbers:
6 April-6 May: 22 hours and 12 minutes, 217 Km
7 May-6 June:25 hours and 59 minutes, 241 Km
7 June-6 July: 32 hours and 49 minutes, 230 Km
7 July - 6 August: 23 hours and 15 minutes 203 Km

Δεν υπάρχουν σχόλια: