Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

97η μέρα από 365 / 97th day from 365


11.07.2015 Σάββατο 
Σαν καλός espresso κύλησε η σημερινή ημέρα. Δίχως πολλά λόγια. Στη βάση λίγα ανοίγματα και μερικά 1000άρια. Αρκετά δυνατή και σύντομη προπόνηση η σημερινή.Αν μπορώ να συνδέσω κάτι όσο αφορά το δυνατό και σύντομο σε σχέση με την καθημερινότητα ίσως είναι η ανάγκη για να τελειώσει όλο αυτό που ζούμε πάλι τις τελευταίες ημέρες με τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν στις Βρυξέλλες.

Τουλάχιστον στο τρέξιμο αποφασίζω εγώ....


~~~~~~~~~~

11.07.2015 Saturday 
This day was like a good espresso. Without many words. I run to the base. I did some sprints and run for 1000m. It was a short and strong training session.

I am trying to make some connections with the reality that we live in lately. Maybe it is necessary to stop now what we have experienced these days and take finally the decisions in Brussels. 

At least when i run it is me that take the decisions... 


Δεν υπάρχουν σχόλια: