Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

66η μέρα από 365 / 66th day from 365


10.06.2015 Τετάρτη
Τα μισάωρα στην αυστηρή τήρηση τους λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων που είναι σε εξέλιξη τείνουν να γίνουν μια απίστευτη διαδικασία 30λέπτου διαλογισμού. Για να να το πω λαϊκά, ότι έρχεται εκτελείται. Κι αυτό δεν το λέω με την έννοια ότι προσπερνώ τα θέματα που έρχονται.

Όταν λέω θέματα αναφέρομαι σε οτιδήποτε έρχεται ως σκέψη απ' την ημέρα και ως ερέθισμα απ' τις στιγμές που βρίσκομαι έξω τρέχοντας.

Μπορεί να βγει κάποιος πόνος στο σώμα, μπορεί να 'ρθει κάποια σκέψη από κάποια κατάσταση της ημέρας που προηγήθηκε, άλλες φορές έρχονται θέματα δύσκολα απ' τις ανθρώπινες σχέσεις, έρχονται θέματα και καταστάσεις που διαμορφώνουν ανθρώπους. 

Την ώρα που τρέχω συναντώ τα πάντα.

Πολλές φορές νοιώθω να τρέχω στο χείλος ενός μεγάλου χωνιού και ότι έρχεται το ρίχνω μέσα, τακτοποιημένο και έτοιμο για αρχειοθέτηση. Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή την στιγμή λογικά τον τρόπο που τα πράγματα διευθετούνται, όμως αυτό με κάποιο τρόπο επιτυγχάνεται. Θεωρώ τακτοποιήσει ακόμα και το γεγονός κατανόησης της αδυναμίας επίλυσης κάποιων θεμάτων. Ο ορισμός της αδυναμίας επίλυσης αποτελεί το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το πρώτο κέρδος.

Καθώς έτρεχα σήμερα για την 66η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος ένοιωθα να έρχονται συνεχώς πράγματα, ήταν απίστευτη η ροή και η αρμονία της. Κάποια στιγμή ένοιωσα να κλειδώνει η αρμονία στο σύνολο της μέσα μου, ένοιωσα τα πάντα τα 'ναι ένα ενιαίο δημιούργημα.

Αυτή είναι από της πιο ουσιαστικές στιγμές στο τρέξιμο. Όταν σφυγμοί, σκέψεις, ιδρώτας, σώμα, ήχοι λειτουργούν σαν ένα σύνθετο μουσικό όργανο που όλα τα επιμέρους τμήματά του αποδίδουν - παράγουν κάτι μαγικό και οικεία σπάνιο.

Τέτοιες στιγμές έρχεται η σκέψη πως αν δεν είχα δοκιμάσει να κάνω πράξη το running365.gr δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτές τις στιγμές!!!

~~~~~~~~~~

10.06.2015 Wednesday
Those 30 minutes running, that I try to keep them strictly (because of the family duties) is like 30 minutes meditation. To say in a more simple way, what is coming is performed. This has nothing to do with overtaking issues.

When i refer to issues i mean whatever comes up in my mind, a thought or a stimulus during the moments that i am out for running.


It might be a pain that i feel on my body, a thought for a situation that happened during the day, difficult issues about human relationships. Themes and circumstances that shape people.

The time that i run i “meet” everything.


Sometimes i feel like running to the rim of a large funnel and whatever comes up in my mind i throw it inside, neat and ready for archiving. I really can't explain this procedure in a logic way. For some reason all are resolved. Even the fact that some of them seem impossible to be resolved. Moreover, to accept the impossibility of solving is the first step of the solution. This is the first gain.

While i was running today for 66th day of the project i was feeling that all these thoughts were coming up in my mind in a great harmony and flow. There was one moment that i really felt this harmony to be incorporated inside me. It was like everything around was a unified creation.

These are the most essential moments when i run. These times my pulses, my perspiration, my body, the sounds around are like a complex musical instrument. All the different parts creates something magic and familiar rare.
At that time i am thinking that if i hadn't try to apply running365.gr i couldn't have the chance to live these moments!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: