Κυριακή 7 Ιουνίου 2015

63η μέρα από 365 Βάση - Γέφυρα Περραιβού - Βάση / 63th day from 365 Base Count - Perrevou Bridge - Base Count

07.06.2015 Κυριακή
Όσο τρέχω μέχρι να 'ρθει κάτι διαφορετικό που θα ανατρέψει την σκέψη θα έχω αυτή την πεποίθηση, ''το τρέξιμο στο βουνό είναι το μοναδικό άθλημα που μπορεί να συνδυάσει την απόλυτη κοινωνικότητα και την απόλυτη αντικοινωνικότητα''.Αυτό σκεφτόμουν περασμένες 7:30 το πρωί καθώς κατέβαινα την αντιπυρική από την Γιαννούλα για να φτάσω στην γέφυρα Περραιβού για την προπόνηση του ΣΔΥΘ με την καθοδήγηση του Σταύρου Μπαλιώτη.Ήμουν μόνος και μπορούσα να εκφραστώ όπως επιθυμούσα, όπως ήθελα, όπως μου έβγαινε. Σε λίγο θα βρισκόμουν με κόσμο γιατί αυτό επέλεξα και θα ήταν διαφορετικά, στο ίδιο όμως σκηνικό.

Σε 6-7 χιλιόμετρα έφτασα στην Περραιβού, σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η ανάβαση. Πιο σφιχτή διαδικασία σε σχέση με την νυχτερινή της περασμένης Τρίτης 02 Ιουνίου. Η ομαδική επαφή έστω και με ανθρώπους που ξέρεις ελάχιστα ή καθόλου λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με την μοναχική προπόνηση. Η δύναμη της ομάδας είναι διαφορετική, η ενέργεια είναι πολλαπλάσια και διοχετεύεται προς όλους και απ' όλους. Σαν η σφυγμοί να συναντιούνται και να δίνουν ένα διαφορετικό ρυθμό, ομαδικό και προσωπικό μαζί, σαν να ταυτίζονται μέσα από την ατομικότητα τους.


Ακολούθησα μέχρι το σημείο που ο Άεθλος ''κόβει'' δεξιά στην επιστροφή του προς την αντιπυρική της Γιαννούλας. Είχαμε πρόσκληση σε παιδικό πάρτι και δεν μπορούσα να ακολουθήσω περισσότερο. 

Πολύ καλή εμπειρία με καλή ενέργεια και φροντίδα από τον υπεύθυνο της προπόνησης και τους ανθρώπους του ΣΔΥΘ.

http://www.movescount.com/summary#moves= 

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/480467266


~~~~~~~~~~
07.06.2015 Sunday
Running to the mountains is a sport that could combine absolute sociability and on the other hand absolute unsociability. This is my strong conviction and i will stay on this thought until something else will change it.

This was actually my thought while i was going through Giannoula's firewall area to Perevou Bridge to meet Stavro Balioti and follow his training directions (it was a training day that was organized by "Health Club Runners of Thessaloniki).

First i was running alone and i could express myself in a way that i chose. In a while i would be with many others. This would be a different situation during my training day. The scene would not changed.

In 6-7 Km i arrived at Perevou area and we started going uphill. The procedure was stronger than the other one that i experienced at Tuesday 2nd of June, during the night training effort. The group contact has a really different effect than the lonely running. The power of the team is always different; the energy is better and passed to all and by all. It is as like the pulses meet each other and give a different rhythm that is both personal and collective at the same time. It is like being the same through their diversity.

I followed the team until they "cut" the way on the right as they returned to firewall road of Giannoula's area. We had an invitation for a birthday party and i couldn't follow to the end.

It was a very nice experience. There were very good energy and a sense of caring from the responsible for the training program as well as the people of the Health Runners Club of Thessaloniki.


http://www.movescount.com/summary#moves= 

https://www.runtastic.com/en/users/baggeles-psukhoguios/sport-sessions/480467266

Δεν υπάρχουν σχόλια: