Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

55η μέρα από 365 / 55th day from 365


30.05.2015 Σάββατο
Μετά από καιρό πρωινό τρέξιμο, ακριβώς αντίθετο από το χθεσινοβραδινό. Φως στο μέγιστο βαθμό, μόλις ξύπνησε η φύση και τα πάντα βρίσκονται σε γλυκιά αρμονική εγρήγορση. Αυτό ακριβώς, η γλυκιά αρμονική εγρήγορση δεν επέτρεψε να βγει ο διεκπεραιωτικός χαρακτήρας της 55ης συνεχόμενης ημέρας τρεξίματος.

Διεκπεραιωτικός γιατί ήμασταν έτοιμη για ταξίδι και το τρέξιμο μπήκε πρωί για να μην το έχω μετά το ταξίδι.

Πάντως και χώρεσε και ήταν ουσιαστικό. Πάντα χωράει, παντού χωράει το τρέξιμο αρκεί να πούμε βγαίνω....και βγήκαμε....

Τόσο απλά, τόσο λιτά, σαν νερό που κυλά και ας έχει ανηφόρα.~~~~~~~~~~

30.05.2015 Saturday 

Morning running after a long time.

The opposite from last night. Bright light, the nature just woke up, everything in a sweet harmony. This sweet harmonious alert didn't allow me to run in an expedient way as i was thinking later for this 55th day of running.

Finally, it didn't seem like Freight. I decided to run early in the morning and then to enjoy our trip to Thassos island that we had organized. 

The important thing was that i did it in a way full of sense. Running fits everywhere. We only need to say "let's go" and "go".

It is so simple, like water flowing even though uphill.

Δεν υπάρχουν σχόλια: