Σάββατο 23 Μαΐου 2015

48η μέρα από 365 Τρέξε χωρίς τερματισμό / 48th day from 365 No Finish Line


23.05.2015 Σάββατο
Ζωή χωρίς συγκινήσεις είναι ζωή ''φλατ'' και το ''φλατ'', το επίπεδο δηλαδή γνωρίζεται καλά που ταιριάζει. Τις συγκινήσεις είτε τις δημιουργούμε, είτε συμμετέχουμε. Το τρέξιμο προσφέρει τεράστιες στιγμές συγκίνησης. Το τρέξιμο προσφέρει εκτόνωση, το τρέξιμο είναι ο ορισμός της δημιουργικής εκτόνωσης. Ομαδικής και κοινωνικής.


Έτρεξα στο ''Τρέξε χωρίς τερματισμό'' και τις τρεις ημέρες. Τελευταία ημέρα πήγα ξημέρωμα Σαββάτου, ξεκίνησα στις 01:00, έτρεξα μόλις μια ώρα. Η ηρεμία την νύχτα είναι μοναδική, τα πάντα συνηγορούν για την έκφραση της πιο ''υποχθόνιας'' μορφής ενέργειας που υπάρχει. Της νυχτερινής.

Λίγες ώρες πριν όμως. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαμε ραντεβού οι άνθρωποι που συμπληρώσαμε την ομάδα του running365.gr στον χώρο της διοργάνωσης. 

Άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές ηλικίες και επαγγέλματα, κάποιοι άγνωστοι μεταξύ τους. Παρόλα αυτά βρεθήκαμε για 2 ώρες και συνυπάρξαμε στον χώρο της διοργάνωσης σαν ομάδα και ατομικά ταυτόχρονα. Το τρέξιμο μας ένωσε, όχι μόνο εμάς, το τρέξιμο ένωσε όλους όσοι βρεθήκαμε εκεί όλες τις ημέρες και ώρες.


Η ατμόσφαιρα την Παρασκευή το απόγευμα ήταν γιορτινή, σαν να μην χωρούσε καμιά μιζέρια, όλες οι ηλικιακές ομάδες σαν μια, με τρέξιμο ή περπάτημα. Το μονότονου του κυκλικού είχε άλλη χροιά, άλλο χρώμα, άλλο νόημα.

Δημιουργική εκτόνωση. Υπάρχει, αρκεί να την δούμε, αρκεί να την ζήσουμε.

Από Κυριακή επιστροφή του project στα γνωστά χωμάτινα μονοπάτια. ~~~~~~~~~~


23.05.2015 Saturday
Life without emotions is an empty life...and you know where emptiness belongs. Either we create the thrills or we participate in them. Running offers huge doses of emotions. It offers relief; it is the definition of creative expansion. Group one and social.

I run for three days to the "No finish line". Last day i went there dawning of Saturday. I started my training on 01.00 and i run for almost one hour. The calm of the night is unique, all around advocate for the expression of the most underground ones of energy that exists. For the energy of the night.

Nevertheless, some hours earlier, on Friday afternoon all the people of the team running365.gr met in the area of the manifestation.

People from different backgrounds, with different ages and jobs, some of them they didn't knew each other. However we were there and coexistence for two hours like a team and individually at the same time. Running united all us that we were there. All the days and hours.

The atmosphere on Friday afternoon reminded me feast. It was like no bad things had space to be there. Regardless of age we were one team, running or walking. The monotonous circular route had another color, meaning, and tint.

It was a creative expansion. Is there, if we see it and live like this.

From Sunday i will return to the familiar gravel paths!


Δεν υπάρχουν σχόλια: