Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

19η μέρα από 365 / 19th day from 365


24.04.2015
Το ένα στην δύση και το άλλο στην Ανατολή, μαζί αλλά χώρια, μπορούν και δεν μπορούν την ύπαρξη του άλλου.

Έτσι νοιώθω όταν τρέχω σε σχέση με την αποτύπωση των σκέψεων που ακολουθεί στην οθόνη. Έτσι νοιώθω όταν μετά από μια κουραστική μέρα ''πρέπει'' να ξεχωρίσω, να ξεκαθαρίσω μεταφέροντας εδώ το πιο ''ουσιαστικό''.Σαν τα άλλα να μην είναι ουσιαστικά, σαν τ΄άλλα να 'ναι παράτερα κι όχι δικά μου κομμάτια .Νοιώθω σαν τα πουλιά της φωτογραφίας που συνάντησα έξω απ' το σπίτι στην επιστροφή σήμερα, μαζί αλλά χώρια, μαζί αλλά ανάποδα, σαν τα πόδια της δεύτερης φωτογραφίας μετά το τρέξιμο σήμερα.

Πόσο δίκιο έχει κι αυτή, πόσο προσφέρει και το ανάποδο, το αντίθετο, πόσο χαλαρώνει τα πράγματα το διαφορετικό κάποιες φορές.

Διατάσεις, διαστάσεις...

Δεν ξεχωρίζονται τα πράγματα, το ένα υπάρχει γιατί υπάρχει και το άλλο. Αλληλοσυμπληρώνονται, συνυπάρχουν και δημιουργούν το αποτέλεσμα.

Δεν θα 'χει κανένα νόημα για το project αν δεν μεταφέρονταν οι σκέψεις εδώ. Τρέχω, σκέφτομαι, αποτυπώνω, στο γυάλινο χαρτί της οθόνης σκέψεις και φωτογραφίες.


~~~~~~~~~~24.04.2015
The one to the west...the other to the east...together but separately. Resistant but not withstand.

This is the way i feel when i run and afterwards i want to write down my thoughts and feelings. This is the way i feel after a day that i feel tired and i need to separate, to clear up the most important. As if the rest is meaningless, unimportant, not parts of me. 

I feel like the birds i met today, outside my house, when i came back today. I took a photo of them; they are together but separately, together but upside down, like the photo of my feet after running today.

Sometimes we need the different, the opposite, to feel more relaxed.

Stretching and dimensions...

It is difficult to separate things and thoughts...the existence of the first depend on the other. Complement each other, coexist creating the result. 

It would be meaningless for the project not to write down my thoughts. I run and write down, on the glass paper of my pc thoughts and photos.


Δεν υπάρχουν σχόλια: