Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

running365 η συνέχεια 729 Πέριξ Καυτανζογλείου Σαράντα Εκκλησιές / running365 keep going 729 Round Kaftanzoglio Saranta Ekklisies


03.04.2017 Δευτέρα 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016
  
~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: