Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

06.04.2015 - 06.04.2017 Δυό χρόνια καθημερινό τρέξιμο


06.04.2017 Πέμπτη 
running365 η συνέχεια 732 / running365 keep going 732


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: