Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 721 Σέιχ Σου / running365 keep going 721 Seich Sou


26.03.2017 Κυριακή


 Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: