Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 712 / running365 keep going 712


17.03.2017 Παρασκευή 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: