Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 709 / running365 keep going 709


14.03.2017 Τρίτη


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016

 ~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: