Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 703 / running365 keep going 703


08.03.2017 Τετάρτη 


 Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: