Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 688 / running365 keep going 688


21.02.2017 Τρίτη


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: