Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 685 / running365 keep going 685


18.02.2017 Σάββατο


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: