Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 663 / running365 keep going 663


27.01.2017 Παρασκευή
  

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: