Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 654 / running365 keep going 654


18.01.2017 Τετάρτη

http://www.movescount.com/moves/move139095306

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: