Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 636 Σέιχ Σου / running365 keep going 636 Seich Sou


31.12.2016 Σάββατο

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: