Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 624 / running365 keep going 624


19.12.2016 Δευτέρα


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: