Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 617 / running365 keep going 617


12.12.2016 Δευτέρα


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: