Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 615 / running365 keep going 615


10.12.2016 Σάββατο

http://www.movescount.com/moves/move134113305

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016
 
~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: