Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 608 Σέιχ Σου / running365 keep going 608 Seich Sou


03.12.2016 Σάββατο 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: