Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 604 / running365 keep going 604


29.11.2016 Τρίτη


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: