Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 576 Ρετζίκι / running365 keep going 576 Retziki


01.11.2016 Τρίτη

http://www.movescount.com/moves/move129517189

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: