Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016

running365 η συνέχεια 572 / running365 keep going 572


28.10.2016 Παρασκευή 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016

~~~~~~~~~~

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: